Zijwind: technische handjes gezocht in de duurzame energiesector

Technisch personeel van Pure Energie aan de slag tijdens de bouw van een windmolen.

Afbeelding: Pure Energie

Omdat de energietransitie naar schone energie niet altijd en voor iedereen een succesverhaal blijkt, is er in deze rubriek ruimte voor een kritische blik. Dit keer bespreken we het grote tekort aan technisch personeel in de duurzame energiesector. De windmolens langs de A16 zijn dan wel zo goed als allemaal gebouwd, deze krapte is een struikelblok voor de energie-opgave waar Nederland voor staat. Michel Leermakers en Bart Buurman, werkzaam bij Pure Energie, geven hun reactie.

Nederland wil in 2030 ruim de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Dat staat in het Klimaatakkoord. Maar om die klimaatdoelstelling te halen, zijn veel extra technische handen nodig. Uitkeringsinstantie UWV stelt dat er momenteel 48.000 vacatures open staan voor de 162 beroepen die nodig zijn voor de uitvoering van het klimaatbeleid. Maar wie gaat alle zonnepanelen leggen, warmtepompen aansluiten, windmolens bouwen en laadpalen voor elektrische auto’s installeren?

Pure Energie bouwt langs de A16 8 windmolens. Volgens Michel Leermakers, projectleider bouw, is de waardering van vakmanschap één van de grootste problemen. “De typisch technische opleiding zijn grotendeels verdwenen, zoals de LTS. Daarmee is ook de identiteit en waardering van het vakmanschap voor een deel verloren gegaan. Daar moeten we wat aan doen.” Daarnaast geeft Michel aan dat iedereen zit te azen op dezelfde techneuten. “De netbeheerder wil ze, de aannemers, en wij als leverancier van groene energie. De energietransitie heeft enorm veel mensen nodig om te kunnen slagen.”

“Veel bedrijven gaan nog altijd op zoek naar het spreekwoordelijke ‘schaap met de vijf poten’ als het gaat om het invullen van functies waarbij technische kennis is vereist”, zegt Bart Buurman, HR-business partner. Een oorzaak kan zijn dat veel beslissers in een bedrijf, doorgegroeide techneuten zijn. Die zoeken mensen met dezelfde technische kennis als zijzelf. Bij Pure Energie dagen we deze beslissers uit om te kijken naar het potentieel van kandidaten en minder naar de feitelijke technische kennis. Dit vergt wel geduld, lef en creativiteit van je organisatie.”

Bron: Rijksoverheid en UWV