Energie A16: van ambitie naar praktijk

Visual kernboodschap Energie A16
17 november 2022 Rijsbergen: meld je aan voor kennissessies Energie A16 ‘Van ambitie naar praktijk’

Hoe organiseer je lokaal eigenaarschap en draagvlak voor grootschalige opwek van energie, voor nieuwe wind- en zonneparken? Als die vraag jou als energieprofessional bezighoudt, komt dan langs op donderdag 17 november 2022 in Rijsbergen. Energie A16 organiseert dan een gratis bijeenkomst over de zoektocht die wij hebben afgelegd om ervoor te zorgen dat de 28 windmolens die nu langs de A16 verrijzen, niet alleen schone energie opwekken, maar ook gaan fungeren als middel voor het verduurzamen van de omgeving. Tot aan mensen thuis. 

Het programma staat in het teken van onze geleerde lessen, kansen en ook uitdagingen. We starten met een plenair programma vanaf 11.00 uur gevolgd door een lunch en de volgende twee verdiepende sessies:

  • Financiering verduurzaming thuis: hoe financieren we particulieren uit windfondsen zodat iedereen mee kan doen?
  • Bewoners betrekken en ontzorgen: hoe zorgen we voor een bondgenoot en handelingsperspectief voor alle woningeigenaren?