Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de 10 meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op via info@energiea16.nl

Energie A16 is een samenwerking van drie lokale energiestichtingen STED, STEM, Windcent, vier dorps- en wijkraden in Breda, de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, de provincie Noord-Brabant en BOM Renewable Energy.

Een fonds is opgericht om de lokale energieprojecten en de Burenregeling uit te voeren: het Participatiefonds Wind A16. Deze is opgericht door BOM Renewable Energy, in samenwerking met de betrokken stichtingen en de gemeente Breda.

De doelstelling van de provincie Noord-Brabant is om in 2030 50% van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken. En de ambitie voor 2050 is zelfs 100%. De 28 windmolens van Energie A16 samen, wekken naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. Ze zetten daarmee echt zoden aan de dijk om de klimaatdoelstelling van de provincie te behalen.

Op dit moment wordt de energie die we gebruiken in Brabant voor ongeveer 10% schoon opgewekt. In 2030 moet dat in Brabant 50% zijn en in 2050 zelfs 100%. Om dit te bereiken worden verschillende projecten en maatregelen ingezet. Zo zorgen de 28 windmolens van Energie A16 samen voor 100 MW aan schone energie. De provincie Noord-Brabant heeft met het Rijk de afspraak gemaakt om in 2020 470,5 MW schone energie op te wekken met windmolens. De 28 windmolens van Energie A16 dragen daar dus voor ruim 20% aan bij.

De regio West-Brabant heeft indertijd de provincie Noord-Brabant een bod gedaan om 200 MW windenergie op te wekken, waarvan 100 MW langs de A16 in de vier betrokken gemeenten (Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert). De omgeving is tussen 2016 en 2019 intensief betrokken om mee te praten over het aantal en de locaties van de windmolens. Op basis van procesparticipatie is gekomen tot 11 varianten in 2017. Voor al die varianten is een milieueffectonderzoek opgesteld. Eind 2017 is een variant vastgesteld (het voorkeursalternatief) bestaande uit 28 windmolens verdeeld over vijf clusters. In het voorjaar van 2018 is dit voorkeursalternatief vastgelegd in het Inpassingsplan Windenergie A16. Ook zijn er toen overeenkomsten gesloten met de verschillende ontwikkelaars van de windmolens.

Er zijn vijf clusters van windmolens en verschillende ontwikkelaars.

  • Cluster Klaverpolder: Vattenfall, Goede Buren
  • Cluster Zonzeel: Pure Energie, Eneco, Izzy Projects
  • Cluster Nieuwveer: Verhoef
  • Cluster Galder: Pure Energie, Eneco
  • Cluster Hazeldonk: Izzy Projects, de Waaijenberg, De Roover, BCT, Pure Energie, Eneco

Je leest er hier meer over.

 

Naar verwachting draaien alle windmolens eind 2022.

Een kwart van het rendement, 25%, investeren we in lokale energieprojecten.

Er zijn verschillende regelingen en projecten:

Omwonenden van de windmolens in de A16-zone krijgen later de mogelijkheid financieel te participeren in de windmolens. Naar verwachting start deze mogelijkheid in de loop van 2021.

Via deze link kun je je inschrijven voor een kwartaalnieuwsbrief.