Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op via info@energiea16.nl

Energie A16 is een samenwerking van drie lokale energiestichtingen STED, STEM, Windcent, vier dorps- en wijkraden in Breda, de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, de provincie Noord-Brabant en BOM Renewable Energy.

Een fonds is opgericht om de lokale energieprojecten en de Burenregeling uit te voeren: het Participatiefonds Wind A16. Deze is opgericht door BOM Renewable Energy, in samenwerking met de betrokken stichtingen en de gemeente Breda.

Lees hier meer over de partners van Energie A16.

 

Volgens afspraken met het Rijk zorgt Brabant in 2020 voor 470,5 MW aan windenergie. Hiervoor worden verschillende projecten en maatregelen ingezet. De 28 windmolens van Energie A16 wekken samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. Ze zetten daarmee echt zoden aan de dijk.

De doelstelling van de provincie Noord-Brabant is om in 2030 50% van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken. En de ambitie voor 2050 is zelfs 100%. 

Lees hier meer over het energiebeleid van de provincie Noord-Brabant.

De regio West-Brabant heeft indertijd de provincie Noord-Brabant een bod gedaan om 200 MW windenergie op te wekken, waarvan 100 MW langs de A16 in de vier betrokken gemeenten (Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert). De omgeving is tussen 2016 en 2019 intensief betrokken om mee te praten over het aantal en de locaties van de windmolens. Op basis van procesparticipatie is gekomen tot 11 varianten in 2017. Voor al die varianten is een milieueffectonderzoek opgesteld. Eind 2017 is een variant vastgesteld (het voorkeursalternatief) bestaande uit 28 windmolens verdeeld over vijf clusters. In het voorjaar van 2018 is dit voorkeursalternatief vastgelegd in het Inpassingsplan Windenergie A16. Ook zijn er toen overeenkomsten gesloten met de verschillende ontwikkelaars van de windmolens.

Bekijk hier de tijdlijn van Energie A16, vanaf 2015. 

Er zijn vijf clusters van windmolens en verschillende ontwikkelaars.

  • Cluster Klaverpolder: Vattenfall, Goede Buren
  • Cluster Zonzeel: Pure Energie, Eneco, Traais Energie Collectief
  • Cluster Nieuwveer: Nieuwveer BV
  • Cluster Galder: Pure Energie
  • Cluster Hazeldonk: Izzy Projects, de Waaijenberg, Business Centre Treeport, Pure Energie, Eneco

Je leest er hier meer over.

26 van de 28 windmolens krijgen een tiphoogte van 210 meter. De overige 2 windmolens, die worden geplaatst op Hazeldonk Oost onder Breda, krijgen een tiphoogte van 150 meter. Ter vergelijking: de kerk van Breda is 97 meter hoog.

Naar verwachting draaien alle windmolens eind 2022.

Een kwart van het rendement, 25%, investeren we in lokale energieprojecten.

Lees hier meer over de lokale energieprojecten, en hier over hoe je zelf kunt bijdragen.

Er zijn verschillende regelingen en projecten:

Omwonenden op maximaal 900 tot 1200 meter afstand tot een windmolen kunnen potentieel rechthebbend zijn voor een planschadevergoeding. Deze claim kan je tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van het plan indienen (2 december 2025). De planschadeprocedure kost tijd en geld. Er zijn bureaus die tegen een vast bedrag of een deel van de vergoeding je hierbij willen helpen. Bij Energie A16 zijn we bezig met een convenant tussen ontwikkelaars en de provincie waarbij we afspreken dat de ontwikkelaars pro-actief naar jou als omwonende toekomen. Dit betekent dat je niet zelf een claim voor planschade hoeft in te dienen. Dit pro-actieve aanbod bespaart jou én de ontwikkelaar kosten, tijd en procedures.

Je vindt via deze link meer informatie over de risicoanalyses voor de vier clusters van windmolens. Ook is er een presentatie beschikbaar en een verslag van een kenniscafé over planschade.

Omwonenden van de windmolens in de A16-zone krijgen later de mogelijkheid financieel te participeren in de windmolens. Naar verwachting start deze mogelijkheid in de loop van 2021. Je vindt daar dan hier meer informatie over.

De meeste windmolens worden na zo’n 20 jaar vervangen door nieuwe, krachtigere exemplaren. Hoewel de windmolens verouderd zijn, kunnen ze nog een flink aantal jaren mee. Daarom worden ze vaak verkocht aan partijen in het buitenland waar ze een tweede leven krijgen.

Windenergie heeft één van de laagste uitstoot van broeikasgassen van alle elektriciteitsbronnen. Dit valt in het niet bij fossiele bronnen als kolen of gas. Ook levert een windmolen in de eerste zes maanden al evenveel energie op als dat de productie en bouw ervan heeft gekost. 

Via deze link kun je je inschrijven voor een kwartaalnieuwsbrief.

Vragen over lokale energieprojecten

Woon je in Breda, Drimmelen, Moerdijk of Zundert? Dan kun je op termijn meedoen aan lokale energieprojecten die grofweg gaan over twee onderwerpen:

  • Energie opwekken
  • Energie besparen

Deze projecten worden gefinancierd vanuit een kwart van het rendement uit de windmolens. Hieronder vind je de 4 meest gestelde vragen over deze projecten.

We starten begin 2021 met de voorbereiding. Hiervoor zijn beperkte middelen beschikbaar uit onder meer een OPZuid subsidie. Voor de realisatie van de projecten is ook het rendement uit de windmolens nodig. Dat rendement komt pas na 2023 beschikbaar, als de windmolen een jaar draaien. Om toch eerder te kunnen starten zetten we crowdfunding op. Daarmee kunnen inwoners van Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert financieel participeren in de windmolens. Inwoners kunnen obligaties kopen en krijgen daarvoor een vaste rente. Daardoor kunnen we als Energie A16 de opbrengst van de obligaties gebruiken om eerder te starten met de lokale energieprojecten. De terugbetaling en rente komt uit het rendement van de windmolens.

Mensen die thuis aan de slag willen met duurzame maatregelen, moeten naast technische kennis een flinke spaarpot hebben en ook nog hun weg weten te vinden in het grote aanbod van technische oplossingen, subsidies, initiatieven en projecten. Energie A16 investeert in een aanpak waarbij mensen geholpen worden met een goed advies, met een passend aanbod van maatregelen op maat, met financiering van de maatregelen, en met nazorg. Een aanpak waar iedereen, jong en oud, gevulde spaarpot of niet, gebruik van kan maken.

We gaan aan de slag met het inrichten van een coöperatieve organisatie die lokale collectieve zonne-energieprojecten, via de Postcoderoosregeling, mogelijk gaat maken in de buurten en wijken die dat willen. Voor de eerste 5 lokale collectieve zonprojecten in de testperiode denken we aan zonnedaken op een schoolgebouw, ontmoetingscentrum, kerk, bedrijfspand of sportcomplex. Zichtbaar en toegankelijk, juist ook voor mensen die niet beschikken over een eigen woning of eigen geschikt dak.

Het kwart rendement uit de windmolens wordt besteed binnen de gemeentegrenzen van de betreffende windmolens. Zo wordt het rendement van de Bredase windmolens besteed aan Bredase energieprojecten, het rendement van de Drimmelse windmolens wordt besteed aan Drimmelse energieprojecten, Moerdijks rendement wordt besteed aan Moerdijkse projecten en het Zundertse rendement aan Zundertse projecten.

Wil je meer informatie over deze projecten? Of over hoe de windmolens een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie? Ga dan naar de pagina over de energietransitie lokaal.

Ben je benieuwd naar welke duurzame maatregelen je kunt treffen in jouw woning? Wil je op een andere manier bijdragen aan de energietransitie? Of wil je meer informatie over hoe jouw gemeente werkt aan de energietransitie? Kijk dan op deze pagina naar waar je terechtkunt in jouw gemeente.