Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de 10 meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op via info@energiea16.nl

Energie A16 is een samenwerking van drie lokale energiestichtingen STED, STEM, Windcent, vier dorps- en wijkraden in Breda, de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, de provincie Noord-Brabant en BOM Renewable Energy.

Een fonds is opgericht om de lokale energieprojecten en de Burenregeling uit te voeren: het Participatiefonds Wind A16. Deze is opgericht door BOM Renewable Energy, in samenwerking met de betrokken stichtingen en de gemeente Breda.

De doelstelling van de provincie Noord-Brabant is om in 2030 50% van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken. En de ambitie voor 2050 is zelfs 100%. De 28 windmolens van Energie A16 samen, wekken naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. Ze zetten daarmee echt zoden aan de dijk om de klimaatdoelstelling van de provincie te behalen.

Op dit moment wordt de energie die we gebruiken in Brabant voor ongeveer 10% schoon opgewekt. In 2030 moet dat in Brabant 50% zijn en in 2050 zelfs 100%. Om dit te bereiken worden verschillende projecten en maatregelen ingezet. Zo zorgen de 28 windmolens van Energie A16 samen voor 100 MW aan schone energie. De provincie Noord-Brabant heeft met het Rijk de afspraak gemaakt om in 2020 470,5 MW schone energie op te wekken met windmolens. De 28 windmolens van Energie A16 dragen daar dus voor ruim 20% aan bij.

De regio West-Brabant heeft indertijd de provincie Noord-Brabant een bod gedaan om 200 MW windenergie op te wekken, waarvan 100 MW langs de A16 in de vier betrokken gemeenten (Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert). De omgeving is tussen 2016 en 2019 intensief betrokken om mee te praten over het aantal en de locaties van de windmolens. Op basis van procesparticipatie is gekomen tot 11 varianten in 2017. Voor al die varianten is een milieueffectonderzoek opgesteld. Eind 2017 is een variant vastgesteld (het voorkeursalternatief) bestaande uit 28 windmolens verdeeld over vijf clusters. In het voorjaar van 2018 is dit voorkeursalternatief vastgelegd in het Inpassingsplan Windenergie A16. Ook zijn er toen overeenkomsten gesloten met de verschillende ontwikkelaars van de windmolens.

Er zijn vijf clusters van windmolens en verschillende ontwikkelaars.

  • Cluster Klaverpolder: Vattenfall, Goede Buren
  • Cluster Zonzeel: Pure Energie, Eneco, Izzy Projects
  • Cluster Nieuwveer: Verhoef
  • Cluster Galder: Pure Energie, Eneco
  • Cluster Hazeldonk: Izzy Projects, de Waaijenberg, De Roover, BCT, Pure Energie, Eneco

Je leest er hier meer over.

 

Naar verwachting draaien alle windmolens eind 2022.

Een kwart van het rendement, 25%, investeren we in lokale energieprojecten.

Er zijn verschillende regelingen en projecten:

Omwonenden van de windmolens in de A16-zone krijgen later de mogelijkheid financieel te participeren in de windmolens. Naar verwachting start deze mogelijkheid in de loop van 2021.

Via deze link kun je je inschrijven voor een kwartaalnieuwsbrief.

Vragen over energietransitie lokaal

Woon je in één van de A16-gemeenten? Dan kun je meedoen aan lokale projecten om jouw huis te helpen verduurzamen en jouw steentje bij te dragen aan de lokale energietransitie. Deze projecten worden gefinancierd vanuit een kwart van het rendement uit de windmolens. Hieronder vind je de 4 meest gestelde vragen over deze projecten.

We starten begin 2021 met de voorbereiding. Hiervoor zijn beperkte middelen beschikbaar uit onder meer een OPZuid subsidie. Voor de realisatie van de projecten is ook het rendement uit de windmolens nodig. Dat rendement komt pas na 2023 beschikbaar, als de windmolen een jaar draaien. Om toch eerder te kunnen starten zetten we crowdfunding op. Daarmee kunnen inwoners van Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert financieel participeren in de windmolens. Inwoners kunnen obligaties kopen en krijgen daarvoor een vaste rente. Daardoor kunnen we als Energie A16 de opbrengst van de obligaties gebruiken om eerder te starten met de lokale energieprojecten. De terugbetaling en rente komt uit het rendement van de windmolens.

Mensen die thuis aan de slag willen met duurzame maatregelen, moeten naast technische kennis een flinke spaarpot hebben en ook nog hun weg weten te vinden in het grote aanbod van technische oplossingen, subsidies, initiatieven en projecten. Energie A16 investeert in een aanpak waarbij mensen geholpen worden met een goed advies, met een passend aanbod van maatregelen op maat, met financiering van de maatregelen, en met nazorg. Een aanpak waar iedereen, jong en oud, gevulde spaarpot of niet, gebruik van kan maken.

We gaan aan de slag met het inrichten van een coöperatieve organisatie die lokale collectieve zonne-energieprojecten, via de Postcoderoosregeling, mogelijk gaat maken in de buurten en wijken die dat willen. Voor de eerste 5 lokale collectieve zonprojecten in de testperiode denken we aan zonnedaken op een schoolgebouw, ontmoetingscentrum, kerk, bedrijfspand of sportcomplex. Zichtbaar en toegankelijk, juist ook voor mensen die niet beschikken over een eigen woning of eigen geschikt dak.

Het kwart rendement uit de windmolens wordt besteed binnen de gemeentegrenzen van de betreffende windmolens. Zo wordt het rendement van de Bredase windmolens besteed aan Bredase energieprojecten, het rendement van de Drimmelse windmolens wordt besteed aan Drimmelse energieprojecten, Moerdijks rendement wordt besteed aan Moerdijkse projecten en het Zundertse rendement aan Zundertse projecten.

Wil je meer informatie over de bijdrage van Energie A16 aan de lokale energietransitie? Ga dan naar de pagina over de energietransitie lokaal.