Wat betekent de tussenuitspraak voor de Burenregeling?

Vijf vragen aan Derk Hueting, projectleider Burenregeling Energie A16

1. Betekent de uitspraak van de Raad van State een half jaar uitstel voor de Burenregeling?

“We zijn op dit moment hard aan de slag voor de eerste 13 woningen, de pilotgroep. Omdat er nog geen windmolens staan en er dus ook nog geen geld beschikbaar is voor de Burenregeling, hebben we voor hen een voorfinanciering kunnen regelen via het Energiefonds Brabant. Voor de rest van de ongeveer 150 woningen die recht hebben op de Burenregeling, moeten we inderdaad wachten op de definitieve uitspraak van de Raad van State. Pas dan zijn alle vergunningen onherroepelijk en kunnen we aan de slag met de maatregelen en de financiering van alle rechthebbenden. We verwachten de definitieve uitspraak in het eerste kwartaal van 2021.”

2. Wat kan er eventueel al wel?

“De lokale energietransitie wacht gelukkig niet op een definitieve uitspraak van de Raad van State. Veel mensen denken al na over duurzame maatregelen. Het staat mensen uiteraard vrij om hiermee, voor eigen rekening en risico, aan de slag te gaan. Als mensen zich al geregistreerd hebben voor de Burenregeling kunnen wij ze wel ondersteunen door bijvoorbeeld alvast te kijken of de maatregelen waarmee ze aan de slag willen, past binnen onze maatregelenlijst. Daarnaast organiseren we dit najaar een online webinar waarin we mensen bijpraten over de stand van zaken in de pilot, voorbeelden laten zien en mensen kunnen dan hun vragen stellen.”

3. Wat is de stand van zaken nu in de pilotgroep?

“Zoals gezegd zijn we aan de slag met de eerste 13 woningen. Daarvan leren we veel. En dat is ook belangrijk, omdat we daardoor straks beter voorbereid zijn als we met de overige 150 woningen aan de slag gaan. Inmiddels zijn voor alle bewoners uit de pilotgroep maatwerkadviezen opgeleverd. De eerste maatregelen zijn ook al geïnstalleerd: een zonneboiler, zonnepanelen, dubbel glas en led-verlichting.”

4. Wat is tot nu het grootste geleerde punt?

“We merken bij de eerste bewoners waarmee we aan de slag zijn dat er best wat vragen leven. Welke maatregel is voor mijn woning het meest efficiënt? Wat is financieel haalbaar? Welke maatregel levert het meeste comfort? Het is dan ook voor ons best een zoektocht om mensen goed te adviseren. Want de meest efficiënte maatregel is lang niet altijd de maatregel die mensen het liefste zien. En we vinden het belangrijk dat de bewoner altijd zelf de keuzevrijheid heeft. Daarom kijken we nu met andere ogen naar het maatwerkadvies dat we mensen geven: kiezen we ervoor om juist een totaaloverzicht te geven voor een bepaalde woning? Of kiezen we voor een eenvoudiger advies dat meer tegemoetkomt aan het bedrag dat beschikbaar komt, en beter aansluit bij de wensen die mensen ons in een voorgesprek aangeven? We zijn er nog niet helemaal uit wat het beste is. Maar zo leren we van elke bewoner en elke woning weer bij.”

5. Zijn er al voorbeelden te zien?

“Jazeker. We doen ons best om tussentijdse video’s op te nemen over hoe dat nu in zijn werk gaat, een maatwerkadvies bijvoorbeeld. Of de installatie van een maatregel. Zo zijn we in Galder gaan filmen toen er zonnepanelen geïnstalleerd zijn.”