Wat betekent de tussenuitspraak voor de lokale projecten?

In gesprek met wethouder Johan de Beer (gemeente Zundert) en Teun van Dam (secretaris energiestichting in Zundert, WindCent)

Een deel van de windmolens die langs de A16 komen, is in lokaal eigendom. Zo kan geïnvesteerd worden in lokale energieprojecten die gaan over twee hoofdonderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Betekent de tussenuitspraak van de Raad van State dat de lokale projecten stilvallen? Wethouder in Zundert Johan de Beer: “Absoluut niet. Door de tussenuitspraak van de Raad van State zijn we een stap dichterbij het schoon opwekken van energie door de windmolens, in basis is de Raad van State akkoord. Maar, de energietransitie wacht niet. In onze Lokale Energie Agenda, die wij met stichting WindCent opgesteld hebben, staan verschillende projecten voor burgers en bedrijven. En die projecten zijn niet afhankelijk van de windmolens.

Projecten aandragen

Teun van Dam, stichting WindCent, vult aan: “Wel kunnen de toekomstige windmolens zorgen voor een extra zet. Dat is ook precies de bedoeling; doordat 25% van de windmolens in lokaal eigendom is, is het mogelijk om straks met de winst te investeren in projecten. Wij willen ons daarbij vooral richten op isolatie en het opwekken van energie door de zon. Het is de bedoeling dat onze inwoners op termijn eigen projecten kunnen definiëren en aandragen voor ondersteuning. We werken als WindCent nu aan criteria waaraan de projecten dan moeten voldoen.

Bewustwording

Wethouder De Beer: “We hebben in Zundert de bewuste keuze gemaakt om de winst uit het 25% aandeel in de windmolens te besteden aan projecten in de hele gemeente. Voor ons zijn alle inwoners daarin gelijk. En dat zorgt ervoor dat iedereen in Zundert zijn steentje kan bijdragen aan de energietransitie. Daarom is communicatie over de energietransitie en bewustwording voor ons ook heel belangrijk. Ik vind dat het echt iets moet zijn van de burgers en de bedrijven, niet van ons als overheid. In juni van dit jaar hebben we een eerste webinar georganiseerd om mensen te betrekken. We adviseren mensen dan per woningtype waarop ze kunnen besparen, ook als er weinig investeringsgeld beschikbaar is. Op 16 september heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden voor Wernhout en Achtmaal, en op 24 september organiseren we een avond voor Zundert en Klein-Zundert. En we doen dat niet alleen als gemeente. We werken samen met het Regionaal Energieloket, stichting WindCent en Rabobank De Zuidelijke Baronie.

De Beer gaat verder: “We starten dit najaar met een gezamenlijke inkoopactie voor isolatie en later dit jaar ook voor zonnepanelen. We hebben dit samen met stichting WindCent, het Regionaal Energieloket en Rabobank De Zuidelijke Baronie opgezet. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er speelt veel binnen het onderwerp duurzaamheid.

Voorhoede

Teun van Dam is optimistisch over de lokale energietransitie. Hij licht toe: “Wat wij onderzoeken is hoe we de waarde van de windmolens naar voren kunnen halen. De windmolens hebben namelijk al voordat ze feitelijk energie opwekken een bepaalde waarde waarmee we in projecten kunnen investeren. En dat is best wel een zoektocht, waar we nu eigenlijk meer tijd voor krijgen. En dat doen we uiteraard ook samen met de energiestichtingen in Breda, Drimmelen en Moerdijk. Het fijne is dat door de tussenuitspraak het voortbestaan van het project met 28 windmolens niet meer in gevaar is.” Wethouder De Beer vult aan: “Duurzaamheid is een mooie portefeuille. Mede door de komst van de windmolens langs de A16 zit onze regio echt in de voorhoede van Nederland. Dat was een aantal jaar geleden wel anders. En daar ben ik als wethouder in Zundert hartstikke trots op.