Windenergie op land is gegroeid door o.a. Energie A16

Afbeelding: Zelf Energie Produceren

De groei van windenergie op land was in 2022 hoger dan ooit. Dankzij de toename van het vermogen van windturbines op land is het doel van 6.000 MW, vastgesteld in het Energieakkoord, bereikt. Dit blijkt uit rapporten van Bosch & Van Rijn. Tegelijkertijd waarschuwt brancheorganisatie WindEurope voor vertraging in de uitrol van windenergie.

 

Stagnatie ontwikkeling windenergie

In Europa stagneert de ontwikkeling van windenergie. Bestellingen van windturbines zijn in Europa vorig jaar met 47% gedaald ten opzichte van 2021, volgens WindEurope. De brancheorganisatie roept op om Europa weer aantrekkelijk te maken voor investeringen in hernieuwbare energie, omdat ingrepen in de Europese energiemarkt, zoals een inkomstenplafond, investeerders afschrikken. De inflatie heeft bovendien geleid tot een prijsstijging van 40% voor windturbines de afgelopen twee jaar. De Europese Commissie zal in maart voorstellen presenteren voor de herziening van de elektriciteitsmarkt om het vertrouwen in de markt te herstellen.

852 Megawatt aan windenergie op land geplaatst

Volgens het adviesbureau Bosch & Van Rijn bedroeg het totale vermogen aan windenergie op land en in het IJsselmeer eind 2022 6.223 MW, terwijl dit een jaar eerder nog 5.370 MW was. In het Energieakkoord uit 2013 werd met de provincies een landelijke doelstelling van 6.000 MW afgesproken en dit is nu overtroffen. Met inachtneming van het verwijderen van oude turbines, is er op land in het afgelopen jaar 852 MW aan vermogen toegevoegd, wat de grootste groei is die ooit is gerealiseerd.

Grote windparken toegevoegd

De vijf grootste windparken die vorig jaar zijn toegevoegd, zijn Windplan Blauw (Flevoland, 207 MW), Tweede Maasvlakte (Zuid-Holland, 117 MW), A16 (Noord-Brabant, 100 MW), Zeewolde (Flevoland, 95 MW) en Kroningswind (Zuid-Holland, 80 MW). Vooral de provincies langs de kust hebben flinke uitbreidingen gezien, in elke provincie behalve Utrecht was er groei. De provincie Flevoland blijft ver voor op andere provincies in aantal windturbines. Het is niet waarschijnlijk dat 2023 een vergelijkbare groei zal zien in windenergie op het land, omdat de stroom nieuwe windenergieprojecten opdroogt. Hier zijn twee factoren verantwoordelijk voor: provincies richten zich op het volbrengen van de doelstellingen uit het Energieakkoord van 2013 en het Nevele-arrest heeft het verlenen van vergunningen voor nieuwe windparken bemoeilijkt.

Lees meer op de website van Zelf Energie Produceren