Windmolens knooppunt Galder geen bedreiging voor vleermuis, aldus Raad van State

Luchtfoto knooppunt Galder

’s-Hertogenbosch, 4 november 2020 – Het plan voor het bouwen van drie windmolens rond knooppunt Galder aan de A16 bij Breda biedt genoeg bescherming voor kwetsbare diersoorten zoals de dwergvleermuis. Dat stelt de Raad van State in reactie op het beroep van bewoners en natuurverenigingen rond knooppunt Galder. De windmolens bij Galder maken deel uit van Energie A16 met in totaal 28 molens in vier gemeenten.

De Raad van State moet nog einduitspraak doen over het totale inpassingplan windmolenpark Energie A16. Deze uitspraak wordt begin 2021 verwacht. Voor de bouw van de windmolens is een ontheffing nodig van de wet Natuurbescherming. Aan die ontheffing zijn eisen gesteld zodat er goede maatregelen worden genomen om bijvoorbeeld kwetsbare diersoorten te beschermen. De bezwaarmakers ging in beroep tegen deze ontheffing maar de Raad van State oordeelde dat enkele bezwaarmakers geen partij zijn in deze zaak en dat verder het bezwaar tegen de verlening van de ontheffing wet Natuurbescherming ongegrond is.

Energie A16: 28 windmolens

De ontheffing vormt onderdeel van het plan naast A16 dat gaat over in totaal 28 windmolens in verschillende clusters in de A16-zone (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven. Ze wekken samen 100MW aan energie op, dat betekent stroom voor 150.000 huishoudens. Het plan is belangrijk voor de provincie om de klimaatdoelstelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent in 2050.

Het proces voor de aanleg van de windmolens is gestart in september 2016, in september 2018 is het inpassingplan Energie A16 vastgesteld door Provinciale Staten. Provincie, de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, omwonenden en bedrijven zijn vanaf het begin actief betrokken. Dit gebeurde via informatieavonden op locatie, windsafari’s en diverse excursies. Uit dit proces is onder meer duidelijk naar voren gekomen dat geluid het belangrijkste punt is voor de omwonenden en daarmee is bij de inpassing dan ook rekening gehouden.

Bron: provincie Noord-Brabant