Windpark Klaverspoor: Al het voorwerk is afgerond

Foto: Vattenfall, Windpark Klaverspoor

Voorbelasting
We zijn gestart met de aanleg van de tijdelijke en permanente wegen. Deze zijn nodig om de windmolenonderdelen naar de juiste locaties te transporteren en om later onderhoud te kunnen plegen aan de windmolens. Windpark Klaverspoor ligt op drassige grond, met een ondergrond van veen en klei. Hierdoor is de kans op inklinking en daarmee verzakking van de grond groot, zeker wanneer er zware machines overheen rijden. Om dit te voorkomen hebben we de wegen eerst voorbelast.

We hebben gravel – repac genaamd – op de locatie van de (nieuwe) wegen gestort om vervolgens een tijdje in te zakken. Onder de repac ligt een waterdoorlatende plastic deken om ervoor te zorgen dat de Repac zich minimaal mengt met de teelaarde. Ongeveer acht weken nadat de repac is gestort, kan de grond niet meer inklinken. Na alle transporten verwijderen we het teveel aan repac en werken we de weg af met asfalt.

Ook de duikers – een kokervormige constructie die twee sloten of twee oevers met elkaar verbindt – liggen er inmiddels. Afgelopen week is er alleen nog voorbelasting geplaatst op een oude weg die verhard moet worden. Deze is nu klaar, net als de voorbelasting voor de kranen. Deze voorbelasting blijft langer dan acht weken liggen, omdat de kranen veel zwaarder zijn en de aarde dus meer moet inklinken.

Oude pijpleiding uit de grond
In de buurt van één van de toekomstige windmolens lag nog een oude pijpleiding van de Rotterdam Rijn Pijpleidingorganisatie (RRP). Deze pijpleiding werd al jaren niet gebruikt en mocht dus weggehaald worden. Om een deel van deze pijpleiding eruit te halen, groeven we een gat van zo’n 12 meter lang en 5 meter breed. Vervolgens hebben we het deel van de pijp dat onder de toekomstige windmolen lag in stukken gezaagd, de uiteinden dichtgelast en de pijpleiding eruit gehaald. Tijdens de werkzaamheden kwam er veel water naar boven. Om de grond weer stevig te maken, hebben we het gat volgestort met zand. Filterpompen hebben vervolgens het water uit het zand gezogen en dit in het Hollandsch Diep geloosd. Daarmee was de kans op inklinking op een later moment verholpen en dus konden we het gat weer volstorten en de voorbelasting herstellen. Omdat het gat nu toch was gemaakt en voor een deel wordt gebruikt voor de fundering, hebben we de cirkel waar de fundatie komt al aangebracht.

Nieuwe werklocatie
De afgelopen periode werkte het bouwteam nog vanuit een tijdelijke bouwkeet op een aanliggend boerenerf, maar nu is de permanente keet voor de rest van de bouwperiode geplaatst. Zowel het team van Vattenfall als Heijmans zullen hier werken. Wanneer de coronamaatregelen versoepeld zijn, kun je tijdens kantooruren binnenlopen voor vragen.

Bron: Vattenfall