Windpark Streepland investeert in jeugdsport

Afbeelding: Jeugdfonds Sport en Cultuur

Ongeveer 40.000 kinderen in Noord-Brabant kunnen niet sporten, omdat er thuis niet genoeg geld is voor bijvoorbeeld de contributie van de sportclub. Reden voor Windpark Streepland om Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant te ondersteunen. Het windpark draagt 0,25 eurocent per opgewekte MWh groene stroom af aan het Jeugdfonds.

Om het mogelijk te maken dat alle kinderen in Moerdijk en Drimmelen (tussen 4 en 18 jaar) kunnen sporten, is veel geld nodig. In de provincie Noord-Brabant zijn er ongeveer 40.000 kinderen die niet kunnen sporten omdat er thuis geen geld is voor bijvoorbeeld de contributie van de sportclub. Onder druk van groeiende energiearmoede is er een stijgende trend waarneembaar. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant betaalt de contributie, sportkleding en sportattributen voor kinderen uit gezinnen in Noord-Brabant die dit zelf niet kunnen betalen. Windpark Streepland heeft de keuze gemaakt dit jeugdfonds vanaf 2024 jaarlijks te gaan ondersteunen. Iedere (groot)ouder van de gemeente Drimmelen en Moerdijk kan in aanmerking komen, maar het initiatief is vooral bedoeld voor inwoners die ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Kunst & educatie

De keuze voor het thema jeugdsport verhoudt zich goed tot de thema’s ‘kunst’ en ‘educatie’ die ook door Windpark Streepland worden ondersteund. De initiatiefnemers willen de omgeving van het windpark aantrekkelijker en toegankelijker maken voor geïnteresseerden die de energietransitie willen voelen, zien, horen en erover leren.

Bron: Windpark Streepland