Windpark Zonzeel: Terugblik tweede informatieavond

Foto: Knooppunt Zonzeel

Bij het knooppunt Zonzeel werken Eneco, Traais Energie Collectief (TEC) en Pure Energie samen aan de ontwikkeling en bouw van Windpark Zonzeel. Op dinsdag 11 mei organiseerden de ontwikkelaars een tweede digitale bewonersbijeenkomst voor alle buurtbewoners en andere belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst is meer verteld over de planning van de bouwwerkzaamheden, de voorbereidende werkzaamheden, uitgevoerde onderzoeken, de windturbinekeuze en het bouwverkeersplan. Ook was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Lees meer over Windpark Zonzeel.