Windpark Zonzeel wekt duurzame energie op

Windpark Zonzeel

Afbeelding: Windpark Zonzeel

Alle zes windmolens van Windpark Zonzeel draaien en wekken volop duurzame energie op. Naar verwachting gaat het windpark jaarlijks zo’n ca. 99 GWh stroom opleveren. Dat is genoeg energie voor ca. 36.000 huishoudens!

Bouw en installatie

De bouw van de zes windmolens van Windpark Zonzeel was in februari 2023 gereed. Na de bouw volgde de installatiefase waarbij het installatieteam de laatste verbindingen aansloot in de molens en alles grondig inspecteerde. Ook werden de interne systemen, zoals de lift en torenverlichting, aan een grondige inspectie onderworpen. Hierna startte de testrun.

Uitvoeren testrun

Tijdens de testrun moest iedere molen zo’n 10 dagen zonder foutmeldingen in bedrijf zijn en de maximale productie halen. In april 2023 kreeg het windpark groen licht: de testruns waren bij alle zes molens positief verlopen. Een geweldige mijlpaal! Vanaf dat moment draaien de bladen van alle molens volop en wekt het windpark duurzame energie op.

Onderhoud en inspectie

In de aankomende weken zullen er werkzaamheden plaatsvinden bij windturbine B-1 op Windpark Zonzeel. In deze periode zal de turbine stilstaan en zal de fabrikant de tandwielkast gaan vervangen. Om ervoor te zorgen dat de windmolens probleemloos en veilig functioneren worden er geregeld inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op deze manier kunnen storingen of defecten opgespoord worden en kan er bijvoorbeeld gecontroleerd worden of er wordt voldaan aan de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke eisen. Onder andere de rotorbladen, de generator, de transmissiesystemen en tal van andere onderdelen van de windmolen worden hierbij gecontroleerd.

Bron: Windpark Zonzeel