windprojecten A16

Op dit moment is windenergie één van de meest efficiënte vormen van duurzame energie. Daarom speelt windenergie een belangrijke rol in de energietransitie.  In nauw overleg tussen de Provincie Noord Brabant, de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert en lokale gemeenschappen zijn 28 windmolens gepland in een zone van 1 kilometer aan weerszijden van de A16. Meer informatie over windprojecten A16 is te vinden op de website van de provincie.

Deze windturbines zullen een totaal geïnstalleerd vermogen hebben van ongeveer 100 MW. Naar verwachting leveren de molens straks elektriciteit voor ongeveer 70.000 huishoudens (gebaseerd op gemiddeld huidig elektriciteitsgebruik van ruim 3.000 kWh per huishouden) . Bovendien zal een deel van de financiële opbrengsten worden ingezet om nieuwe projecten te realiseren, die op hun beurt ook weer bijdragen aan de lokale energietransitie. Zo worden de windturbines gebruikt als vliegwiel om de A16 zone energieneutraal te maken. Voor en door de bewoners.  

Klaverpolder

Bij knooppunt Klaverpolder komen 9 windmolens.  Meer informatie over dit project volgt. 

Zonzeel

Bij  knooppunt Zonzeel komen 6 windmolens. Meer informatie over dit project volgt.

Nieuwveer

Project Nieuwveer bestaat uit 2 windmolens. Meer informatie over dit project volgt. 

Galder

Bij  knooppunt Galder zijn 3 windmolens gepland. Meer informatie over dit project volgt. 

Hazeldonk

Op en rond Hazeldonk komen 8 nieuwe windmolens. Meer informatie over dit project volgt.