Zijwind: de tegenstrijdigheid van bomenkap tijdens de bouw van een windpark

Foto: Goede Buren

Omdat de komst van de windmolens niet door iedereen toegejuicht wordt, is er in deze rubriek ruimte voor een kritische blik. Dit keer gaat het over het kappen van bomen voor het transport en onderhoud van de windmolens. Hoe klimaatvriendelijk is dat eigenlijk? We spreken er over met Maurice Beekhuizen, bouwmanager bij Windpark Streepland van Goede Buren.

Maurice, afgelopen oktober heeft Goede Buren een stuk bos moeten kappen tegenover het station Lage Zwaluwe voor één van de windmolens op het park. Waarom was dit nodig?

Maurice: “Het perceel van de meest zuidelijke windturbine is zo smal dat we niet anders konden dan de bomen kappen. Het is onze enige toegangsweg naar de turbine die we niet alleen tijdens de bouw nodig hebben, maar ook tijdens het onderhoud de komende 25 jaar. We konden er letterlijk en figuurlijk helaas niet omheen. Voor we gingen kappen, hebben we uitvoerig onderzoek gedaan of er bijzondere diersoorten leefden of vogels broedden. Dat was niet het geval. Daarom is onze kapvergunning goedgekeurd.”

Compenseren jullie de bomenkap?

Maurice: “Zeker. Vanuit de Wet Natuurbescherming geldt er een herplantplicht, wat betekent dat we de gekapte bomen moeten herplanten. Dat doen we alleen op een andere plek, waarschijnlijk in het verlengde van waar de bomen nu staan, aan de snelwegkant. Hierover zijn we nog in gesprek met gemeente Moerdijk en Rijkswaterstaat.”

Voelt het niet tegenstrijdig, meewerken aan de opwek van duurzame energie terwijl je bomen moet kappen?
Maurice: “We proberen het kappen van bomen altijd tot een minimum te beperken. De bladen van deze windturbines zijn bijna 75 meter lang. Je hebt ruimte nodig om een bocht te maken tijdens het transport. Liever doen we het natuurlijk niet. In een ander project hebben we drie eikenbomen van 100 jaar oud weten te sparen. Daar doen we echt ons best voor. Als het dan toch niet anders kan, zoals bij Windpark Streepland het geval is, redeneer ik altijd dat een grote windturbine uiteindelijk toch meer CO2 bespaart dan een aantal bomen. En over een aantal jaar heb je én bomen én een windturbine op de locatie; dubbele winst voor het klimaat dus.”