Zitting Raad van State cluster windmolens Galder

In februari 2020 vond de zitting voor Energie A16 plaats bij de Raad van State over de beroepen tegen het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen van de 28 windmolens die langs de A16 in West-Brabant gepland zijn. Het beroep tegen de ontheffing op grond van de Wet Natuurbeheer voor het cluster Galder is destijds niet behandeld. Deze zitting vindt plaats op 26 juni 2020. De drie windmolens bij Galder  worden ontwikkeld door Pure Energie en Eneco.

We verwachten dat de uitspraak van de Raad van State voor het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen in de zomer volgt en dat snel daarna ook de uitspraak over de ontheffing Wet Natuurbeheer Galder volgt.